Minden jog fenntartva ©2007-2016 Szivárvrány Bábszínházi Alapítvány
Aktuális
Programajánló
BÁB
kisgyermektől 99 éves korig

A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány
az alábbi programok megvalósítását vállalja ill. a megvalósításhoz partnereket keres:

Bábelőadás:
         -    Bölcsődékben
         -    Óvodákban
         -    Iskolákban
         -    Könyvtárakban
         -    Művelődési Házakban /vidéken is/
         -    Falunapokon
         -    Születésnapi zsúrokon


Tanyaprogram-Kiskunhalas határában a BÁBTANYÁN

         -    Óvodás-kisiskolás gyermekek szabadidős foglalkoztatása
         -    családi bábos délutánok (szülő- nagyszülő- gyermek)
         -    Óvodai-iskolai csoportok fogadása (ősszel-télen-tavasszal)
         -    Születésnapi zsúrok megszervezése
         -    Nyári táborok szervezése


                                                                   
Tehetséggondozás

képességfejlesztés
Egyéni vagy mikrocsoportos formában

                                                    Fejes Józsefné
                                                    szakmai programok szervezője

Dr. Polcz Alaine: A bábjáték lélektanáról

Miért felel meg a bábjáték ennyire a gyermeki lélek beállítottságának?

Azért olyan hatásos a bábjáték, mert:

Képszerű- ez megfelel a gyermek vitális beállítottságának
Dramatikus - az ősi átélési, megelevenítési forma dramatikus.
Az álom, az ábrándozás is dramatikus.
A gyermeki fejlődés aránylag későn ér el a fogalmi absztrakcióig.
A dramatikus előadás sajátosan megfelel a gyermeki pszichének.
De még ránk, mai felnőttekre is a vizuális,
dramatikus előadás hat a legerősebben,
mivel a fejlődéstanilag ősibb jelzőrendszerre támaszkodik.

Mozgásra épül a cselekmény. 
A gyermekeknél a vitális, mozgásos komponensek nagyon erősek.
Tehát a mozgásra, mégpedig a saját mozgásával rokon mozgásokra jól reagál.
A mozgásos élmény mámoros örömet jelent.

Művészi erejével hat.

Jelképes -a gyermek analógiás, jelképes gondolkodásának a bábjáték szimbolikus,
mesei történésmódja felel meg.

Csodálatos - Az élettelen bábu megelevenedik, él.
Ez a csoda újból és újból átélhető valóság.
A varázslat nyílt színen, a gyermek előtt történik meg.
Nagyon érdekes, hogy ezt a csodát még akkor is élvezi, ha ő maga mozgatja a bábut.
Ilyenkor a gyermek egy személyben alkotó-varázsló és az életre keltett figura is.

Az érzelmek kivetítését, azok reakcióját biztosítják a jó bábdarabok.
Elfojtásokat, vágyakat, indulatokat lehet rajta keresztül kiélni, erősnek, hatalmasnak,
csodálatosnak, hősnek lehet lenni, büntetni és jutalmazni lehet. S mindezt úgy,
hogy a valóságban nincsenek következményei.
A negatív után pozitív indítékokat és probléma-megoldási lehetőségeket
nyújthatunk a gyermekeknek a bábjátékon keresztül.


A Szent László emlékév alkalmából különleges rendezvénnyel készült a Szivárvány Bábszínház.  Előadásaikkal, művészeti tevékenységükkel szombaton közelebbről is megismerkedhetett a közönség Kiskunhalas főterén.


A történelmi játék az államalapítástól Szent László haláláig elevenítette fel az eseményeket. A színjátszók saját dramaturgiával készültek Fejes Józsefné vezetésével. A programra szombaton délelőtt került sor a Bethlen téren.

- A magyar történelem megismertetése a cél – hangsúlyozta. - Régen is az volt a feladat, mint ma: az ország védelme a törvények betartatása és betartása által – tette hozzá.

A Szivárvány Bábszínházi Alapítvány államalapító királyainkra emlékezett műsorával. A hogyan védték hazánkat kérdésre törvények, legendák bemutatásával válaszoltak. A jeleneteket kiskunhalasi és tóthfalusi fiatalok adták elő.

- A bábozás segíti a vizuális és beszédkészség, a finommotorika fejlesztését. A közösségi együttlétek során egymás elfogadását is segítik a foglalkozások – fogalmazott Fejes Józsefné.

Forrás: http://www.halasmedia.hu/rovatok/kultura/foteri-babjatek